666-gamers VZW

Kantoor
666-gamers vzw

Eglantierlaan 47

2630 Aartselaar

België

Tel : 0032/497-543-411

Ondernemingsnummer vzw

0556.852.452                                                                                                                                                                                                    

Secretariaat
666-gamers vzw

Torenstraat 65

2160 Wommelgem

België

Tel : 0032/468-105-218

www.666-gamers.com

info@666-gamers.com

1 juli 2019aangepast charter drugsbeleid op gaming events en andere activiteiten
Naar aanleiding van recente gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld op FoM 21.0 heeft het bestuur samengezeten om enkele aandachtspunten onder de loep te nemen en hieraan een passend gevolg te geven bij overtredingen van dit charter. De vzw neemt evenmin verantwoordelijkheid op voor daden, door leden gepleegd, die onverenigbaar zijn met het reglement van het betreffende evenement.

Volgende punten werden aangehaald en besproken binnen het bestuur. Deze punten zullen worden opgenomen in het huishoudelijk reglement (HR). Dit HR zal dan zo snel mogelijk verstuurd worden naar alle leden binnen de 666-gamers vzw community.Leden na 9 maart 2019

 • Nieuwe leden die zich vanaf 9 maart 2019 bij onze gaming community willen aansluiten maar thuis soft- of harddrugs gebruiken, worden enkel toegelaten tot onze gaming community nadat ze het charter gelezen en ondertekend hebben waarbij ze duidelijk geïnformeerd zijn over onze visie en voorwaarden.

Leden voor en na 9 maart 2019

Al de leden die voor 9 maart 2019 aangesloten waren in onze gaming community en die nog steeds soft- of harddrugs gebruiken moeten rekening houden met de volgende voorwaarden die vanaf heden in voege gaan.


 • Art.1
  Alle events georganiseerd door de 666-gamers vzw krijgen een NULtolerantie op illegale soft- en harddrugs. Het is niet meer toegestaan om zich te verwijderen van de site om te gebruiken om dan later terug op het event te gaan meefeesten. Met uitzondering van producten omschreven in Art.7

 • Art.2
  Alle events niet georganiseerd door de 666-gamers community en die plaatsvinden op NL-bodem vallen onder de wetten van dat land. Echter het aanschaffen van substanties voor andere leden of het aansporen van andere leden vallen intern onder Art.5 en zal dan ook zo toegepast worden. Ook het mee naar binnen nemen van substanties die niet onder Art.7 vallen zijn niet toegestaan.

 • Art.3
  Indien deze persoon / personen betrapt worden op gebruik riskeren zij dat de toezegging wordt ontzegd op het event dat plaatsvindt. De vzw zal dan ook de ICE-nummer bellen om deze persoon / personen op te halen.

  Bij overlast ten gevolge van illegale soft- en harddrugs riskeren ze eveneens de toegang tot het event. Deze overlast zoals geurhinder of storend gedrag zal individueel bekeken worden in de mate van ernst.

 • Art.4
  Bij gebruik van illegale harddrugs zal de persoon / personen in kwestie onmiddellijk de site moeten verlaten. Er volgt dan een meeting binnen het bestuur en een gepaste sanctie zal genomen worden. Dit “kan” resulteren tot het verlaten van de gaming community indien de persoon / personen niet de intentie ondernemen om het drugsprobleem aan te pakken.

 • Art.5
  Wie mensen aanspoort tot het gebruiken van illegale soft- en harddrugs zal zonder pardon de site moeten verlaten en zal ook de gaming community moeten verlaten.
  Aansporen gaat van een joint aanreiken aan mensen die nog niet in contact geweest zijn van illegale soft- en harddrugs, alsook het meebrengen van substanties voor anderen zal onder geen enkele manier toegestaan worden !

  Het is niet toegestaan substanties mee binnen te brengen op het event waar wij aanwezig zijn als VZW 666-gamers community. Indien u toch gebruik wil maken van producten die vermeld zijn in Art.7 dan vragen wij u beleefd om deze in uw wagen achter te laten. Als louter voorbeeld geven wij dit mee …

  “Indien u toch een joint wil roken met enkel substanties vermeld in Art.7 dan moet deze gerold worden in uw wagen of reeds vooraf.” We willen de substanties of het voorbereiden van een joint niet zien gebeuren op het event.

  Het bestuur behoudt zich het recht om op een onbekend tijdstip een controle uit te voeren op de substantie die het lid meeneemt ter controle op de 0,20% THC indien men een “vermoeden” vast kan stellen.

 • Art.6
  Vanaf 01-06-2019 zullen alle events waarop wij present zijn onder de NULtolerantie vallen. Uitgezonderd op events die op locaties zijn waar de wetgeving van dat bepaalde land zulke substanties legaal acht en producten die onder Art.7 vallen. Ook dient het lid ervan bewust te zijn dat wij Art.8 inroepen indien deze van toepassing is.

 • Art.7
  Het gebruik van de zogenaamde CBD welke onder de 0,20% THC bevatten zijn  toegelaten, maar enkel onder voorwaarde dat de inhoud gecontroleerd is aangekocht en met een certificaat van de verkoper met bevestiging dat de THC-waarde een maximum 0.20 % heeft. Een label dient te zijn aangebracht op het doosje of flesje of hoe het product ook aangekocht werd door de verkoper. Dit label moet van de winkel zijn waar het product is aangekocht en mag op geen enkele wijze zelf gemaakt zijn. 

  Elke andere substantie met meer dan 0,20 % THC zal niet worden toegelaten en vallen onder de vorige artikels van dit charter en het KB. Substanties die verpakt zijn zonder label zullen aanzien worden als meer dan 0,20 % THC-waarde omdat deze niet gecontroleerd kunnen worden en behoudt het bestuur het recht om deze te weigeren op basis van oncontroleerbaarheid.

  Op het moment is er een gedoogbeleid aangaande CBD. In afwachting van een KB zal Art.7 van kracht blijven tot er een uitspraak volgt in het staatsblad.

 • Art.8
  De VZW 666-gamers als rechtsgeldig persoon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor personen die al of niet medicatie gebruiken en toch beslissen om CBD te gebruiken. De persoon is zich bewust van de gevaren die deze producten met zich kunnen meegeven en aanvaard hiervan de gevolgen. Op geen enkele manier kan de de VZW 666-gamers gerechtelijk vervolgd worden op basis van anomalieën die het gebruik van CBD of THC slecht bevorderen.

  Ook bij het gebruik van illegale soft- en harddrugs is de persoon zich bewust dat de VZW 666-gamers niet kan aansprakelijk gesteld worden voor zijn keuze.

  Het lid verklaart hiermee zonder onze toestemming deze substanties te gebruiken en hiervan dan ook zelf de gevolgen te dragen. Op geen enkele wijze zal de VZW 666-gamers tussenkomen bij financiële kosten tengevolge van gebruik van illegale soft- en harddrugs.

 • Art.9
  Hulp buiten de vzw kan ook via volgende websites
  Als bestuur hebben we steeds het beste met u voor!

https://www.druglijn.be/
https://www.drugstories.be/
https://www.drughulp.be/hulpverlening-drugproblemenVoorzitter : Verbeeck Marco
Secretaris : Kobe van den Eynde

Penningmeester : Niels Cornelis

Volg ons op Facebook